ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Επικοινωνία

Πάπα Αλεξάνδρου 4,
Ηράκλειο 712 02

+30 2811-754043

Ενδοδοντικές θεραπείες (Απονευρώσεις)

Τα δόντια είναι ζωντανοί ιστοί του οργανισμού μας και μέσα τους περικλείουν αιμοφόρα αγγεία και νεύρα που εξασφαλίζουν στο δόντι ζωτικότητα και αισθητικότητα. Βαθιές τερηδόνες και κατάγματα μπορούν να διαταράξουν αυτές τις λειτουργίες και να προκαλέσουν φλεγμονές όπως πολφίτιδα και φατνιακά αποστήματα. Η συμπτωματολογία αυτών των φλεγμονών συνήθως περιλαμβάνει οξύ πόνο, εκλυόμενο είτε αυτόματα είτε μετά από κάποιο κρύο ή ζεστό ερέθισμα, οίδημα (πρήξιμο), ευαισθησία στην μάσηση ενώ σε προχωρημένες καταστάσεις ακόμα και πυρετό και γενικευμένη κακουχία. Η ενδεικνυόμενη θεραπεία είναι η ενδοδοντική θεραπεία ή αλλιώς απονεύρωση κατά την οποία κατά μήκος του δοντιού (μύλη και ρίζα) απομακρύνονται το νεύρο και τα μικρόβια και εν συνεχεία σφραγίζεται ο ριζικός σωλήνας με γουταπέρκα, ένα ειδικό υλικό ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνση του μελλοντικά.

Πρόγνωση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών

Πολλοί ασθενείς θεωρούν ότι με την απονεύρωση ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση για το δόντι, κάτι που στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Παρ’όλο που πολλές παράμετροι επηρεάζουν την επιτυχία μιας απονεύρωσης (συνθήκες απονεύρωσης, πληρότητα της έμφραξης των ριζικών σωλήνων, αποκατάσταση του δοντιού, επανέλεγχοι), οι έρευνες δείχνουν ότι μέχρι και το 98% αυτών των δοντιών διατηρούνται στο στόμα μετά από 10 χρόνια. *

Επανάληψη απονεύρωσης

Τα ήδη απονευρωμένα δόντια εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο να προσβληθούν από τερηδόνα. Όταν η τερηδόνα μάλιστα προχωρήσει τόσο βαθιά ώστε να φτάσει το εμφρακτικό υλικό της απονεύρωσης, τότε μπορεί να γίνει επιμόλυνση και να εκδηλωθούν συμπτώματα όπως πόνος και οίδημα. Ακόμα, προηγούμενες ατελείς απονευρώσεις μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσουν σε αναζωπύρωση της φλεγμονής εκδηλώνοντας τέτοια συμπτωματολογία. Σε αυτές τις περιπτώσεις και υπό προύποθέσεις ενδείκνυται η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας. Η διαδικασία αυτή λόγω της ιδιαιτερότητάς της είναι προτιμότερο να γίνεται από εξειδικευμένους οδοντιάτρους- ενδοδοντιστές ενώ σύμφωνα με έρευνες τα ποσοστά επιτυχίας αγγίζουν το 77-89% μετά από 5 χρόνια. **

Στο οδοντιατρείο μας η ενδοδοντική θεραπεία πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με το μηχανοκίνητο σύστημα της Coltene, το HyFlex CM®, το οποίο επιταχύνει τη διαδικασία σε σύγκριση με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο ενώ εξασφαλίζει πολύ καλά αποτελέσματα.

*Ploumaki et al. 2013, Ng et al. 2011
**Salehrabi et al. 2010, Torabinejad et al. 2009, Ng et al. 2008

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close