ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Επικοινωνία

Πάπα Αλεξάνδρου 4,
Ηράκλειο 712 02

+30 2811-754043

Προσθετική

Η Οδοντική Προσθετική είναι ο κλάδος της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την αποκατάσταση δοντιών με εκτεταμένες βλάβες και την αντικατάσταση των απολεσθέντων μέσω της χρήσης βιοσυμβατών υλικών με σκοπό την καλή λειτουργία, άνεση και αισθητικότητα της στοματικής περιοχής. Χονδρικά, η Οδοντική Προσθετική χωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: την Ακίνητη, την Κινητή και το συνδυασμό Κινητής-Ακίνητης Προσθετικής.

Ακίνητη Προσθετική

Η Ακίνητη Προσθετική, όπως υποδηλώνει και η ονομασία, αφορά τις προσθετικές εργασίες οι οποίες συγκολλούνται στα υπάρχοντα δόντια ή/και εμφυτεύματα του ασθενούς είτε για την αποκατάσταση ενός δοντιού με εκτεταμένη βλάβη (ένθετο, επένθετο, στεφάνη) είτε για την αντικατάσταση μικρού αριθμού εκλιπόντων δοντιών (γέφυρα). Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι όψεις, οι οποίες είναι συντηρητικές αποκαταστάσεις που τοποθετούνται στα πρόσθια δόντια για την διόρθωση δυσχρωμιών, κενών, του σχήματος ή της θέσης τους. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους, οι προσθετικές αυτές εργασίες χωρίζονται σε μεταλλοκεραμικές (σκελετός από μέταλλο με επένδυση από πορσελάνη), ολοκεραμικές (απουσία μεταλλικού σκελετού) ή χυτές (εξ’ολοκλήρου από μέταλλο). Οι ενδείξεις και αντενδείξεις για κάθε υλικό εξαρτώνται από το περιστατικό και η επιλογή ανάμεσά τους γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες, απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.

Κινητή Προσθετική

Στην Κινητή Προσθετική οι εργασίες που κατασκευάζονται δεν συγκολλούνται μόνιμα στο στόμα, αλλά αφαιρούνται, καθαρίζονται και επανατοποθετούνται από τον ίδιο τον ασθενή καθημερινά. Αφορούν στην αντικατάσταση πολλαπλών ή και όλων των δοντιών (μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες) και τα κύρια υλικά κατασκευής τους είναι κράμματα μετάλλων (ευγενή ή μη ευγενή) και ακρυλικά υλικά.

Πολλοί ασθενείς, είτε για ψυχολογικούς λόγους είτε επειδή είναι επηρεασμένοι από προηγούμενες κινητές οδοντοστοιχίες με κακή συγκράτηση, εμφανίζονται αρνητικοί στην προοπτική τοποθέτησης μιας τέτοιας εργασίας. Εντούτοις ο σωστός σχεδιασμός, η καλή κατασκευή από τον οδοντοτεχνίτη και η σωστή συντήρηση από τον ασθενή εξασφαλίζουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα από άποψη λειτουργίας, αισθητικής και ποιότητας ζωής.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close